Eed Mubaarak

by The Albaani Site


As-Salaamu alaikum

Taqaballaahu minnaa wa minkum.

May Allaah accept your good deeds, sacrifice and give you all that is good.  Aameen.

Hope you guys have a nice Eed.

Was-Salaam